fredag 15. januar 2010

Folkeaksjonen for Volda Sjukehus!


"Sjukehuset i Volda er i dag lokalsjukehus for 50.000 menneske - i tillegg vert det utført urulogisk kirurgi for heile Nordfjord. Nedbygginga av lokalsjukehusa er sterkt imot folkeviljen og skjer utan god nok demokratisk kontroll. Eiksundsambandet er på plass og Kvivsvegen er ferdig om 2 år, noko som igjen vil auke dekningsområdet. Dette skulle heller tilseie ei styrking av sjukehuset i Volda.

1. Vi vil ha fram alle moment og konsekvensar eit negativt vedtak vil få.
2. Folkevilja i distriktet i denne saka må synleggjerast betre.
3. At styret i Helse Sunnmøre tar til fornuft og lar Sjukehuset i Volda oppretthalde dagens akutt-medisinske tilbod for befolkninga.

Gi di støtte til sjukehuset i Volda – skriv ditt namn her og støtt folkeaksjonen!"


http://www.folkeaksjonenforvoldasjukehus.com/

1 kommentar:

 1. Lenge sida du blogga eller? :p
  La oss bevare sjukehuset våra :D


  Men kommentering ja...E nok på blogg.no det e størst fare for å få slike kommentara. Men skulle tru dei ville sanke kommentara frå blogger også?
  Uansett e det veldig teit!
  Va ei som ha skreve ett innlegg om spørsmålsrunde... Og får kommentaren "Interessant innlegg, kommenter gjerne min blogg..."
  Åhh, provosert :p

  SvarSlett